Vår ambition är att bredda och nyansera skoldebatten. Vi försöker ha ett elevperspektiv, något som ofta försvinner i en debatt där ideologiska och ekonomiska intressen står i fokus. Eleverna själva saknar ofta en röst i debatten, vi vill utgöra den rösten.

Skolfokus utgår från en kristen och demokratisk grundsyn.