Vreden mot Jensen avslöjar hyckleriet

Nu rasar utbildningsministern, rapporterar Aftonbladet. Är det måhända det organiserade pisafusket hon rasar mot? Eller det ökande våldet i skolorna? Kanske rasar hon mot de fullständigt orimliga kraven på Sveriges lärare, eller den verklighetsfrånvända läroplan som varje år slår ut och dömer tusentals elever till misslyckande och utanförskap. Nejdå. Sådana trivialiteter har vår käre minister inte tid att rasa emot. Men när vi nås av nyheten att Jensens grundskola i Göteborg uppmanat sina elever att klä sig i kläder som lämpar sig för en arbetsplats, då är måttet rågat för minister Ekström.

Rektor Sebastian Nyrén Vanneryr har nämligen gått ut i ett mejl till föräldrarna där han bett dem att inte skicka sina barn till skolan i mjukisbyxor eller kläder som kan associeras med gangsterkultur. Ett rimligt önskemål kan man tycka om ens hjärna inte malts sönder i det identitetspolitiska maskineriet. Ett fullständigt orimligt önskemål tycker utbildningsministern. Men det är inte bara detta hon upprörs över. Ännu argare blir ministern för att rektorn uttrycker glädje över att kunna locka skötsamma och ambitiösa elever till sin skola. Utbildningsministern lovar att skärpa reglerna för att förhindra att ambitiösa elever får en fristad inom det svenska skolväsendet. Om man är en elev som visar respekt för lärare och klasskompisar, gör sina läxor i tid och anstränger sig på lektionerna så kan man förstås inte få ha några rättigheter. Kuddflickorna ska veta sin plats.

Jag raljerar naturligtvis, men det är svårt att ta ministern på allvar. Samtidigt kan vi inte bara skratta bort hennes uttalanden, hon  är trots allt en person med makt och hennes tankesätt är väl utbrett både inom lärarkåren, journalistiken och politiken. För när vi pratar om elevers rättigheter pratar vi aldrig om den stora massan, utan alltid om undantagen. Vi pratar aldrig om de som kommer i tid, gör sina uppgifter och följer reglerna, utan vi pratar om de som stökar, de som stör och förstör, våldsverkarna och mobbarna. Det är deras rättigheter vi talar om, och deras rättigheter är avhängiga de andra elevernas skyldigheter, att stanna kvar, vara tysta, acceptera. På så sätt kan vi skapa en likvärdig skola, för det är det som är målet, inte att skapa en bra skola, utan en likvärdig, och kan vi då se till att skolan blir lika dålig för alla, då har vi lyckats.

Problemet är just att de snälla eleverna är snälla, för de säger inte ifrån, utan lider i tystnad. Och äpplet faller inte långt ifrån trädet, deras föräldrar är också tysta och snälla. De andra däremot, de har lärt sig allt om sina rättigheter. Och inte heller här faller äpplet långt ifrån trädet. Det är föräldrarna till de som stör och bråkar som ringer och kräver saker för sina barn. Det finns två typer av elever och föräldrar i den svenska skolan: de som gör sin plikt och de som kräver sin rätt. Att plikten kommer före rätten är sedan länge glömt. Vi har fått ett nytt klassamhälle där vi har en klass som ger och en klass som tar. Var skolministerns väljare, och därmed hennes lojalitet, finns är uppenbart.

”Men de har ju särskilda behov!” skriker nog den progressiva pedagog som klarat av att läsa ända hit. Nej, det har de inte. Konfliktlinjen går inte mellan de som har det lätt för sig och de som har det svårt, utan mellan de som vill lyckas och de som tycker att andra har en skyldighet att misslyckas. För respektlöshet är inte ett symtom på varken ADHD, ADD, Asberger eller dyslexi, utan det är ett symtom på dålig uppfostran. Rektor Sebastian skrev aldrig att hans skola är för de som har det lätt för sig, utan för de som vill lyckas. Detta är inte en fråga om klass, kön eller etnicitet, utan om medvetna personliga val. Att de elever som vill lyckas får möjligheten att gå i en skola där de inte reduceras till kuddflickor och kuddpojkar borde vara en självklarhet. Tyvärr förstår inte skolminister det, för utan kuddflickorna finns det ingenting kvar som kan dölja hennes regerings totala misslyckande.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s