Inte konstigt att ungarna stannar hemma

Det finns flera saker som stör mig i diskussionerna om hemmasittare. För det första stör det mig hur enkelspårig diskussionen är, och hur den alltid hamnar i samma slentrianmässiga slutsats att skolan har gjort för lite. Det stör mig att man aldrig sätter problemet i ett större sammanhang, utan diskuterar frågan som ett isolerat skolproblem. Allra mest stör det mig hur alla verkar vara överens om att målet är att få tillbaka barnen till skolan, inte att få dem att må bra, få tillbaka självförtroendet och hitta meningen med livet.

Tanken om en skola för alla är en styggelse som grundar sig i socialistiska vanföreställningar om människans beskaffenhet. Genom att mala alla genom samma system tror man sig uppnå jämlikhet och motverka klyftor. Mångfald reduceras till ett slagord, i praktiken är det något man gör allt för att motverka. Med ökade krav har verkligheten hunnit ifatt den svenska skolan och de barn som inte passar in i denna skola för alla slås ut. Flyktbeteendet är en naturlig reaktion på ett onaturligt system. Det handlar alltså väldigt lite om vad skolan gör för dessa barn, istället handlar det om vad skolan är. Det är inte en skola för alla utan en skola för de som passar in.

Begreppet hemmasittare är dessutom missvisande. De elever som lämnar skolan och isolerar sig i sina hem är bara en del av alla avhoppare. I deras fall handlar det, enligt min egen erfarenhet, sällan om brister i skolan, utan i föräldraskapet. Dessa barn har aldrig fått möjligheten att bygga självdisciplin och karaktärsfasthet. Ofta har man tillåtit barnen att utveckla svåra datorspelsmissbruk. Här måste samhället sätta in hjälp och stöd i hemmet istället för att söka orsaker där de inte kan finnas.  Det finns också de barn som helt enkelt har andra mål i livet än de som skolverket satt upp för dem. Jag var ett sådant barn. Jag läste mycket hemma och jag tyckte om att röra på mig, men ändå hatade jag den organiserade skolidrotten och de akademiska ämnena utmanade mig inte. Jag hoppade av i början av åttan. Saker var lättare då och min SYO-konsulent hjälpte mig att ordna en praktikplats. Under ett år fick jag jobba som trädgårdsanläggare och växa som människa. Jag kom tillbaka i nian och gick ut med bra betyg. En sådan lösning skulle varit omöjlig idag.

I en skola för alla ska även svagbegåvade och psykiskt funktionshindrade barn pressas in. De ska dessutom klara samma krav, på samma tid som alla andra. För vissa funkar det med rätt anpassningar, för andra är det ett långt lidande som övergår i depression, utslagning och självmord. Denna psykiska misshandel är ett pris som våra styrande politiker är beredda att betala för att upprätthålla illusionen om den likvärdiga skolan, En skola för alla. Den maniska besattheten av skolplikten gränsar till galenskap. Allt detta bottnar i en rädsla för det annorlunda, att barnen ska lära sig fel, få fel värderingar och fel tro. Om detta vittnar det pågående drevet mot konfessionella friskolor.

Det finns ett sätt att hjälpa alla dessa barn på, oavsett om de är hemmasittare eller bara vanliga avhoppare. Genom att ersätta skolplikten med en läroplikt öppnas fler vägar till ett framgångsrikt liv, även för de som inte passar in i en skola för alla. Ge tillbaka både makten och ansvaret till föräldrarna och erbjud alternativ. Idag syftar allt ”stöd” till att få tillbaka barnet till skolan. Detta förstärker bara deras ångest ännu mer. Kunde vi istället erbjuda praktikplatser, hemundervisning, specialskolor, profilskolor, alternativa läroplaner, militärskolor, distansundervisning och så vidare så skulle ångesten släppa och dessa barn kunde hitta den väg som är rätt för just dem. För det är inte barnen som är sjuka, de är bara offer för ett system som är sjukligt besatt av att få alla barn in i en skolbyggnad.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s